2/2 WEGE, DIREKTGESTEUERT, NC

2/2 Wege MV, direktgesteuert, NC

Nennweite: 2,0 mm
Dichtung: NBR
Anschluss: M5

pdf  mp4

 

Varianten:

21JBMR0B20

2/2 Wege MV, direktgesteuert, NC

Nennweite: 1,2 – 2,3 mm
Dichtung: NBR, FKM
Anschluss: G1/8

pdf  mp4

 

Varianten:

21JN1R0V12, 21JN1R0V23

2/2 Wege MV, direktgesteuert, NC

Nennweite: 1,5 – 3,0 mm
Dichtung: FKM
Anschluss: Flanschausführung

pdf  mp4

 

Varianten:

21A1KV15, 21A1KV20, 21A1KV25, 21A1KV30

2/2 Wege MV, direktgesteuert, NC

Nennweite: 1,5  – 4,5 mm
Dichtung: FKM, PTFE
Anschluss: G1/8 – G1/4

pdf  pdf  mp4

 

Varianten:

21A3KV15, 21A3KV20, 21A3KV25, 21A3KV30, 21A3KV45, 21A2KV15, 21A2KV20, 21A2KV25, 21A2KV30, 21A2KV45, 21A2KV55, 21A3KR15, 21A3KR20, 21A3KR25, 21A3KR30, 21A2KR15, 21A2KR20, 21A2KR25, 21A2KR30

2/2 Wege MV, direktgesteuert, NC

Nennweite: 4,5 – 5,0 mm
Dichtung: FKM, PTFE
Anschluss: G3/8 – G1/2

pdf   pdf  mp4

 

Varianten:

21A5KV45, 21A5KV55, 21A8KV45, 21A8KV55, 21A5KT45, 21A5KT55, 21A8KT45, 21A8KT55

2/2 Wege MV, direktgesteuert, NC

Nennweite: 2,5 – 3,0mm
Dichtung: EPDM, FKM
Anschluss: G1/4

pdf  pdf  mp4

 

Varianten:

21A16KE25, 21A16KE30, 21A16KE25-XV, 21A16KE30-XV

2/2 WEGE, DIREKTGESTEUERT, NO

2/2 Wege MV, direktgesteuert, NO

Nennweite: 1,2 – 2,3 mm
Dichtung: FKM, NBR
Anschluss: G1/8

pdf mp4

 

Varianten:

21JN1I0V12, 21JN1I0V23

2/2 Wege MV, direktgesteuert, NO

Nennweite: 1,5 – 4,5 mm
Dichtung: FKM
Anschluss: G1/8 – G1/4

pdf  pdf  mp4

 

Varianten:

21A3ZV15D, 21A3ZV20D, 21A3ZV20G, 21A3ZV25D, 21A3ZV25G, 21A3ZV30D, 21A3ZV30G, 21A3ZV45D, 21A3ZV45G, 21A2ZV15D, 21A2ZV20D, 21A2ZV20G, 21A2ZV25D, 21A2ZV25G, 21A2ZV30D, 21A2ZV30G, 21A2ZV45D, 21A2ZV45G, 21A2ZV55D, 21A2ZV55G, 21A3ZR15D, 21A3ZR20D,

2/2 Wege MV, direktgesteuert, NO

Nennweite: 4,5 – 5,5 mm
Dichtung: FKM
Anschluss: G3/8 – G1/2

pdf  mp4

 

Varianten:

21A5ZV45D, 21A5ZV45G, 21A5ZV55D, 21A5ZV55G, 21A8ZV45D, 21A8ZV45G, 21A8ZV55D, 21A8ZV55G

2/2 Wege MV, direktgesteuert, NO

Nennweite: 2,5 mm
Dichtung: FKM, NBR
Anschluss: G1/8

pdf  mp4

 

Varianten:

21M0AV25

2/2 WEGE, VORGESTEUERT, NC

2/2 Wege MV, vorgesteuert, NC

Nennweite: 12 mm
Dichtung: FKM, NBR, EPDM
Anschluss: G3/8 – G1/2

pdf  mp4

 

Varianten:

21H7KB120, 21H7KV120, 21H7KE120, 21H8KB120, 21H8KV120, 21H8KE120

2/2 Wege MV, vorgesteuert, NC

Nennweite: 18 mm
Dichtung: FKM, NBR, EPDM
Anschluss: G3/4

pdf  mp4

 

Varianten:

21H9KB180, 21H9KV180, 21H9KE180

2/2 Wege MV, vorgesteuert, NC

Nennweite: 13 mm
Dichtung: FKM, NBR, EPDM
Anschluss: G3/8 – G1/2

pdf  pdf mp4

 

Varianten:

21WA3R0B130, 21WA4R0B130, 21WA3R0B130-M, 21WA4R0B130-M

2/2 Wege MV, vorgesteuert, NC

Nennweite: 13 mm
Dichtung: FKM, NBR, EPDM
Anschluss: G3/8 – G1/2

pdf  pdf  pdf  mp4

 

Varianten:

21WA3K0B130, 21WA4K0B130, 21WA3K0B130-M, 21WA4K0B130-M, 21WA3K0B130-PC, 21WA4K0B130-PC

2/2 Wege MV, vorgesteuert, NC

Nennweite: 19 – 50 mm
Dichtung: FKM, NBR, EPDM
Anschluss: G3/4 – G2

pdf  pdf  pdf  mp4

 

Varianten:

21W3KB190, 21W4KB250, 21W5KB350, 21W6KB400, 21W7KB500, 21W3KB190-MR, 21W4KB250-MR, 21W5KB350-MR, 21W6KB400-MR, 21W7KB500-MR, 21W3KB190-PC, 21W4KB250-PC

2/2 WEGE, VORGESTEUERT, NO

2/2 Wege MV, vorgesteuert, NO

Nennweite: 13 mm
Dichtung: FKM, NBR, EPDM
Anschluss: G3/8 – G1/2

pdf

 

Varianten:

21WA3Z0B130, 21WA4Z0B130

2/2 Wege MV, vorgesteuert, NO

Nennweite: 19 – 50 mm
Dichtung: FKM, NBR, EPDM
Anschluss: G3/4 – G2

pdf

 

Varianten:

21W3ZB190, 21W4ZB250, 21W5ZB350, 21W6ZB400, 21W7ZB500

2/2 WEGE, ZWANGSGESTEUERT, NC

2/2 Wege MV, zwangsgesteuert, NC

Nennweite: 12 – 25 mm
Dichtung: NBR, FKM
Anschluss: G3/8- G1

pdf  mp4

 

Varianten:

21H11K0V120, 21H12K0V120, 21H13K0V190, 21H14K0V250, *21H13K0V190-S, *21H14K0V250-S (*Nur für Gleichstrom)

2/2 Wege MV, zwangsgesteuert, NC

Nennweite: 11 – 25 mm
Dichtung: NBR
Anschluss: G3/8 – G1

pdf  mp4

 

Varianten:

21HT3K0Y110, 21HT4K0Y160, 21HT5K0Y160
21HT6K0Y250, *21HT6K0Y250-S (*Nur für Gleichstrom)

2/2 Wege MV, zwangsgesteuert, NC

Nennweite: 25 – 40 mm
Dichtung: NBR, FKM
Anschluss: G1 – G1 1/2

pdf  mp4

 

Varianten:

21HF6K0V250, 21HF7K0V350, 21HF8K0V400

2/2 WEGE, ZWANGSGESTEUERT, NO

2/2 Wege MV, zwangsgesteuert, NC

Nennweite: 12 – 25 mm
Dichtung: NBR, FKM
Anschluss: G3/8- G1

pdf  mp4

 

Varianten:

21H11K0V120, 21H12K0V120, 21H13K0V190, 21H14K0V250, *21H13K0V190-S, *21H14K0V250-S (*Nur für Gleichstrom)

2/2 Wege MV, zwangsgesteuert, NC

Nennweite: 11 – 25 mm
Dichtung: NBR
Anschluss: G3/8 – G1

pdf  mp4

 

Varianten:

21HT3K0Y110, 21HT4K0Y160, 21HT5K0Y160
21HT6K0Y250, *21HT6K0Y250-S (*Nur für Gleichstrom)

2/2 Wege MV, zwangsgesteuert, NC

Nennweite: 25 – 40 mm
Dichtung: NBR, FKM
Anschluss: G1 – G1 1/2

pdf  mp4

 

Varianten:

21HF6K0V250, 21HF7K0V350, 21HF8K0V400

3/2 WEGE, DIREKTGESTEUERT, NC, UNIVERSAL

3/2 Wege MV, direktgesteuert, NC

Nennweite: 1,2 mm
Dichtung: NBR
Anschluss: M5

pdf  mp4

 

Varianten:

31JBMW0B12

3/2 Wege MV, direktgesteuert, NC

Nennweite: 1,2 – 2,3mm
Dichtung: FKM, NBR
Anschluss: G1/8

pdf pdfmp4

 

Varianten:

31JN1W0V12, 31JN1W0V23, 31JN1XPV12, 31JN1XPV23

3/2 Wege MV, direktgesteuert, NC

Nennweite: 1 – 2,5 mm
Dichtung: FKM, NBR
Anschluss: Flanschausführung

pdf  mp4

 

Varianten:

31A1AV10, 31A1AV15, 31A1AV20, 31A1AV25

3/2 Wege MV, direktgesteuert, NC

Nennweite: 1,0 – 3,0 mm
Dichtung: FKM, NBR
Anschluss: G1/8 – G1/4

pdf  mp4

 

Varianten:

31A3AV10, 31A3AV15, 31A3AV20, 31A3AV30, 31A2AV10, 31A2AV15, 31A2AV25, 31A2AV30

3/2 Wege MV, direktgesteuert, uni

Nennweite: 1,0 – 3,0 mm
Dichtung: FKM, NBR
Anschluss: G1/8 – G1/4

pdf  mp4

 

Varianten:

31A3AV10, 31A3AV15, 31A3AV20, 31A3AV30, 31A2AV10, 31A2AV15, 31A2AV25, 31A2AV30