MESSING 2/2 WEGE, DIREKTGESTEUERT, NC

2/2 Wege MV, direktgesteuert, NC

Nennweite: 2,0 mm
Dichtung: NBR
Anschluss: M5

pdf  mp4

 

Varianten:

21JBMR0B20

2/2 Wege MV, direktgesteuert, NC

Nennweite: 1,2 – 2,3 mm
Dichtung: NBR, FKM
Anschluss: G1/8

pdf  mp4

 

Varianten:

21JN1R0V12, 21JN1R0V23

2/2 Wege MV, direktgesteuert, NC

Nennweite: 1,5 – 3,0 mm
Dichtung: FKM
Anschluss: Flanschausführung

pdf  mp4

 

Varianten:

21A1KV15, 21A1KV20, 21A1KV25, 21A1KV30

2/2 Wege MV, direktgesteuert, NC

Nennweite: 1,5  – 4,5 mm
Dichtung: FKM, PTFE
Anschluss: G1/8 – G1/4

pdf  pdf  mp4

 

Varianten:

21A3KV15, 21A3KV20, 21A3KV25, 21A3KV30, 21A3KV45, 21A2KV15, 21A2KV20, 21A2KV25, 21A2KV30, 21A2KV45, 21A2KV55, 21A3KR15, 21A3KR20, 21A3KR25, 21A3KR30, 21A2KR15, 21A2KR20, 21A2KR25, 21A2KR30

2/2 Wege MV, direktgesteuert, NC

Nennweite: 4,5 – 5,0 mm
Dichtung: FKM, PTFE
Anschluss: G3/8 – G1/2

pdf   pdf  mp4

 

Varianten:

21A5KV45, 21A5KV55, 21A8KV45, 21A8KV55, 21A5KT45, 21A5KT55, 21A8KT45, 21A8KT55

2/2 Wege MV, direktgesteuert, NC

Nennweite: 2,5 – 3,0mm
Dichtung: EPDM, FKM
Anschluss: G1/4

pdf  pdf  mp4

 

Varianten:

21A16KE25, 21A16KE30, 21A16KE25-XV, 21A16KE30-XV

MESSING 2/2 WEGE, DIREKTGESTEUERT, NO

2/2 Wege MV, direktgesteuert, NO

Nennweite: 1,2 – 2,3 mm
Dichtung: FKM, NBR
Anschluss: G1/8

pdf mp4

 

Varianten:

21JN1I0V12, 21JN1I0V23

2/2 Wege MV, direktgesteuert, NO

Nennweite: 1,5 – 4,5 mm
Dichtung: FKM
Anschluss: G1/8 – G1/4

pdf  pdf  mp4

 

Varianten:

21A3ZV15D, 21A3ZV20D, 21A3ZV20G, 21A3ZV25D, 21A3ZV25G, 21A3ZV30D, 21A3ZV30G, 21A3ZV45D, 21A3ZV45G, 21A2ZV15D, 21A2ZV20D, 21A2ZV20G, 21A2ZV25D, 21A2ZV25G, 21A2ZV30D, 21A2ZV30G, 21A2ZV45D, 21A2ZV45G, 21A2ZV55D, 21A2ZV55G, 21A3ZR15D, 21A3ZR20D,

2/2 Wege MV, direktgesteuert, NO

Nennweite: 4,5 – 5,5 mm
Dichtung: FKM
Anschluss: G3/8 – G1/2

pdf  mp4

 

Varianten:

21A5ZV45D, 21A5ZV45G, 21A5ZV55D, 21A5ZV55G, 21A8ZV45D, 21A8ZV45G, 21A8ZV55D, 21A8ZV55G

2/2 Wege MV, direktgesteuert, NO

Nennweite: 2,5 mm
Dichtung: FKM, NBR
Anschluss: G1/8

pdf  mp4

 

Varianten:

21M0AV25

MESSING 2/2 WEGE, VORGESTEUERT

2/2 Wege MV, vorgesteuert, NC

Nennweite: 12 mm
Dichtung: FKM, NBR, EPDM
Anschluss: G3/8 – G1/2

pdf  mp4

 

Varianten:

21H7KB120, 21H7KV120, 21H7KE120, 21H8KB120, 21H8KV120, 21H8KE120

2/2 Wege MV, vorgesteuert, NC

Nennweite: 18 mm
Dichtung: FKM, NBR, EPDM
Anschluss: G3/4

pdf  mp4

 

Varianten:

21H9KB180, 21H9KV180, 21H9KE180

2/2 Wege MV, vorgesteuert, NC

Nennweite: 13 mm
Dichtung: FKM, NBR, EPDM
Anschluss: G3/8 – G1/2

pdf  pdf mp4

 

Varianten:

21WA3R0B130, 21WA4R0B130, 21WA3R0B130-M, 21WA4R0B130-M

2/2 Wege MV, vorgesteuert, NC

Nennweite: 13 mm
Dichtung: FKM, NBR, EPDM
Anschluss: G3/8 – G1/2

pdf  pdf  pdf  mp4

 

Varianten:

21WA3K0B130, 21WA4K0B130, 21WA3K0B130-M, 21WA4K0B130-M, 21WA3K0B130-PC, 21WA4K0B130-PC

2/2 Wege MV, vorgesteuert, NC

Nennweite: 19 – 50 mm
Dichtung: FKM, NBR, EPDM
Anschluss: G3/4 – G2

pdf  pdf  pdf  mp4

 

Varianten:

21W3KB190, 21W4KB250, 21W5KB350, 21W6KB400, 21W7KB500, 21W3KB190-MR, 21W4KB250-MR, 21W5KB350-MR, 21W6KB400-MR, 21W7KB500-MR, 21W3KB190-PC, 21W4KB250-PC

MESSING 2/2 WEGE, VORGESTEUERT, NO

2/2 Wege MV, vorgesteuert, NO

Nennweite: 13 mm
Dichtung: FKM, NBR, EPDM
Anschluss: G3/8 – G1/2

pdf

 

Varianten:

21WA3Z0B130, 21WA4Z0B130

2/2 Wege MV, vorgesteuert, NO

Nennweite: 19 – 50 mm
Dichtung: FKM, NBR, EPDM
Anschluss: G3/4 – G2

pdf

 

Varianten:

21W3ZB190, 21W4ZB250, 21W5ZB350, 21W6ZB400, 21W7ZB500

MESSING 2/2 WEGE, ZWANGSGESTEUERT, NC

2/2 Wege MV, zwangsgesteuert, NC

Nennweite: 12 – 25 mm
Dichtung: NBR, FKM
Anschluss: G3/8- G1

pdf  mp4

 

Varianten:

21H11K0V120, 21H12K0V120, 21H13K0V190, 21H14K0V250, *21H13K0V190-S, *21H14K0V250-S (*Nur für Gleichstrom)

2/2 Wege MV, zwangsgesteuert, NC

Nennweite: 11 – 25 mm
Dichtung: NBR
Anschluss: G3/8 – G1

pdf  mp4

 

Varianten:

21HT3K0Y110, 21HT4K0Y160, 21HT5K0Y160
21HT6K0Y250, *21HT6K0Y250-S (*Nur für Gleichstrom)

2/2 Wege MV, zwangsgesteuert, NC

Nennweite: 25 – 40 mm
Dichtung: NBR, FKM
Anschluss: G1 – G1 1/2

pdf  mp4

 

Varianten:

21HF6K0V250, 21HF7K0V350, 21HF8K0V400

MESSING 2/2 WEGE, ZWANGSGESTEUERT, NO

2/2 Wege MV, zwangsgesteuert, NO

Nennweite: 11 – 16 mm
Dichtung: NBR, FKM
Anschluss: G3/8 – G3/4

pdf

 

Varianten:

21HT3Z0Y110, 21HT4Z0Y160, 21HT5Z0Y160

MESSING 3/2 WEGE, DIREKTGESTEUERT, NC, UNIVERSAL

3/2 Wege MV, direktgesteuert, NC

Nennweite: 1,2 mm
Dichtung: NBR
Anschluss: M5

pdf  mp4

 

Varianten:

31JBMW0B12

3/2 Wege MV, direktgesteuert, NC

Nennweite: 1,2 – 2,3mm
Dichtung: FKM, NBR
Anschluss: G1/8

pdf pdfmp4

 

Varianten:

31JN1W0V12, 31JN1W0V23, 31JN1XPV12, 31JN1XPV23

3/2 Wege MV, direktgesteuert, NC

Nennweite: 1 – 2,5 mm
Dichtung: FKM, NBR
Anschluss: Flanschausführung

pdf  mp4

 

Varianten:

31A1AV10, 31A1AV15, 31A1AV20, 31A1AV25

3/2 Wege MV, direktgesteuert, NC

Nennweite: 1,0 – 3,0 mm
Dichtung: FKM, NBR
Anschluss: G1/8 – G1/4

pdf  mp4

 

Varianten:

31A3AV10, 31A3AV15, 31A3AV20, 31A3AV30, 31A2AV10, 31A2AV15, 31A2AV25, 31A2AV30

3/2 Wege MV, direktgesteuert, uni

Nennweite: 1,0 – 3,0 mm
Dichtung: FKM, NBR
Anschluss: G1/8 – G1/4

pdf  mp4

 

Varianten:

31A3AV10, 31A3AV15, 31A3AV20, 31A3AV30, 31A2AV10, 31A2AV15, 31A2AV25, 31A2AV30

MAGNETVENTILE – EDELSTAHL

2/2 Wege MV, direktgesteuert, NC

Nennweite: 1,2 – 2,3 mm
Dichtung: FKM
Anschluss: G1/8

pdfmp4

 

Varianten:

21JL1R1V12, 21JL1R1V23

2/2 Wege MV, direktgesteuert, NC

Nennweite: 2,5 – 4,0 mm
Dichtung: FKM, PTFE
Anschluss: G1/8

pdfpdf  mp4

 

Varianten:

21L1K1V25, 21L1K1V30, 21L1K1V40, 21L1K1T25, 21L1K1T30, 21L1K1T40

2/2 Wege MV, direktgesteuert, NC

Nennweite: 2,5 – 5,5 mm
Dichtung: FKM, PTFE
Anschluss: G1/4

pdfpdf  mp4

 

Varianten:

21L2K1V25, 21L2K1V30, 21L2K1V40, 21L2K1V55, 21L2K1T25, 21L2K1T30, 21L2K1T40, 21L2K1T55

2/2 Wege MV, direktgesteuert, NO

Nennweite: 2,5 – 3,0 mm
Dichtung: FKM
Anschluss: G1/8

pdf  mp4

 

Varianten:

21L1ZV25D, 21L1ZV30D

3/2 Wege MV, direktgesteuert, NC

Nennweite: 1,2 mm
Dichtung: FKM
Anschluss: G1/8

pdfmp4

 

Varianten:

31JL1XP1V12, 31JL1XP1V12-S, 31JL1XP1V12-PB

3/2 Wege MV, direktgesteuert, NC

Nennweite: 3,0 mm
Dichtung: FKM
Anschluss: G1/4

pdf  mp4

 

Varianten:

31L2A1V30

3/2 Wege MV, direktgesteuert, uni

Nennweite: 1,5 mm
Dichtung: FKM
Anschluss: G1/4

pdf

 

Varianten:

31L2F0V15-U

2/2 Wege MV, zwangsgesteuert, NC

Nennweite: 15 – 40 mm
Dichtung: FKM
Anschluss: G3/8 – G1 1/2

pdf  mp4

 

Varianten:

21IH3K1V150, 21IH4K1V160, 21IH5K1V200, 21IH6K1V250, 21IH7K1V350, 21IH8K1V400

2/2 Wege MV, vorgesteuert, NC

Nennweite: 12 – 25 mm
Dichtung: FKM, NBR, EPDM, PTFE
Anschluss: G1/2 – G1

pdfpdf  mp4

 

Varianten:

21X2KT120, 21X3KT190, 21X4KT250, 21X2KV120, 21X3KV190, 21X4KV250

2/2 Wege MV, direktgesteuert, NC

Nennweite: 2,5 – 4 mm
Dichtung: FKM
Anschluss: G1/8

pdfpdf  mp4

 

Varianten:

21L1QDV25, 21L1QDV30, 21L1QDV40

2/2 Wege MV, direktgesteuert, NC

Nennweite: 2,5 – 5,5 mm
Dichtung: FKM
Anschluss: G1/4

pdfpdf  mp4

 

Varianten:

21L2QDV25, 21L2QDV30, 21L2QDV40, 21L2QDV55

2/2 Wege MV, vorgesteuert, NC

Nennweite: 12 – 25 mm
Dichtung: FKM
Anschluss: G1/2 – G1

pdfpdf  mp4

 

Varianten:

21X2QDV120, 21X3QDV190, 21X4QDV250

MAGNETVENTILE – KUNSTSTOFF

2/2 Wege MV, direktgesteuert, NC

Nennweite: 1,2 – 2,3 mm
Dichtung: FKM
Anschluss: G1/8

pdf  pdf  mp4

 

Varianten:

21JPARRV12, 21JPAR1V12-T0, 21JPARRV23, 21JPAR1V23-T0

3/2 Wege MV, direktgesteuert, NC

Nennweite: 1,2 – 2,3 mm
Dichtung: FKM
Anschluss: 1/8

pdf  pdf  mp4

 

Varianten:

31JPAXPV12-T0, 31JPAXRV12, 31JPAXPV23-T0, 31JPAXRV23, 31JP1XP1V12-ST0, 31JP1XP1V12-T0, 31JP1XRV12, 31JP1XP1V23-ST0, 31JP1XP1V23-T0, 31JP1XRV23

2/2 Wege MV, direktgesteuert, NC

Nennweite: 9 mm
Dichtung: VMQ (Silikon)
Anschluss: ø 11 mm, 12 mm

pdf

 

Varianten:

21D72KRS90-L, 21D72KRS90-M, 21D72KRS90-R

MAGNETVENTILE – ATEX

2/2 Wege MV, direktgesteuert, NC

Nennweite: 1,5 – 5,5 mm
Dichtung: FKM, NBR
Anschluss: G1/8, G1/4

pdfpdf  mp4

 

Varianten:

21A3QDV15, 21A3QDV20, 21A3QDV25, 21A3QDV30, 21A3QDV45, 21A2QDV15, 21A2QDV20, 21A2QDV25, 21A2QDV30, 21A2QDV45, 21A2QDV55

2/2 Wege MV, vorgesteuert, NC

Nennweite: 13 mm
Dichtung: FKM, NBR
Anschluss: G3/8, G1/2

pdfpdf  mp4

 

Varianten:

21WA3QDV130, 21WA4QDV130

2/2 Wege MV, vorgesteuert, NC

Nennweite: 19 – 25 mm
Dichtung: FKM, NBR
Anschluss: G3/4, G1

pdfpdf  mp4

 

Varianten:

21W3QDV190, 21W4QDV250

2/2 Wege MV, direktgesteuert, NC

Nennweite: 2,5 – 4 mm
Dichtung: FKM
Anschluss: G1/8

pdfpdf  mp4

 

Varianten:

21L1QDV25, 21L1QDV30, 21L1QDV40

2/2 Wege MV, direktgesteuert, NC

Nennweite: 2,5 – 5,5 mm
Dichtung: FKM
Anschluss: G1/4

pdfpdf  mp4

 

Varianten:

21L2QDV25, 21L2QDV30, 21L2QDV40, 21L2QDV55

2/2 Wege MV, vorgesteuert, NC

Nennweite: 12 – 25 mm
Dichtung: FKM
Anschluss: G1/2 – G1

pdfpdf  mp4

 

Varianten:

21X2QDV120, 21X3QDV190, 21X4QDV250

Spulen 36 mm x ø 14,5 mm ATEX

Anschluss: Kabel ø 1,5 cm x  300 cm
Spannung: siehe Datenblatt
Leistung: siehe Datenblatt

pdf

 

Varianten:

TNA4X024D4, TNA5X110D4, TNA05224D4, TNA10024C4

PROPORTIONALVENTILE

2/2 Wege MV, direktgesteuert, NC proportional

Nennweite: 1,5 – 5,5 mm
Dichtung: FKM
Anschluss: G1/4

pdfpdfpdfpdfpdfpdfmp4

 

Varianten:

21A2KCV15-10, 21A2KCV20-10, 21A2KCV25-08, 21A2KCV30-05, 21A2KCV45-1X, 21A2KCV55-01

Steuerung für Proportionalventile

Anschlussspannung: 24 V DC ± 10%
Eingang: 0 – 10 V oder 4 – 20 mA
Kabellänge: 1000 mm – 5000 mm

pdf

 

Varianten:

PECU5000/1000, PECU5000/3000, PECU5000/5000

MAGNETVENTILE – VENDING / GETRÄNKE

2/2 Wege MV, direktgesteuert, NC

Nennweite: 9 mm
Dichtung: VMQ (Silikon)
Anschluss: ø 11 mm, 12 mm

pdf

 

Varianten:

21D72KRS90-L, 21D72KRS90-M, 21D72KRS90-R

SCHLAUCHKLEMMVENTILE

2/2 Wege MV, direktgesteuert, NO

Schlauchinnendurchmesser: ø 3,5 mm
Schlauchaußendurchmesser: ø 6 mm
Schlauchwandstärke: ø 1,25 mm

pdf

 

Varianten:

21Z25B2S65

2/2 Wege MV, direktgesteuert, NC

Schlauchinnendurchmesser: ø 7 mm
Schlauchaußendurchmesser: ø 12 mm
Schlauchwandstärke: ø 2,5 mm

pdf

 

Varianten:

21Z30G2S99, 21Z30G2S99-S

KOMPRESSOR-ENTLASTUNGSVENTILE

2/2 Wege, Kolbenschieberventil, NO

Nennweite: 5,5 mm
Dichtung: H-NBR
Anschluss: G1/4

pdf

 

Varianten:

21A2W0F55-PW

2/2 Wege, Kolbenschieberventil, NC

Nennweite: 13 – 25 mm
Dichtung: PTFE
Anschluss: G1/2 – G1

pdf

 

Varianten:

21YW4K0T130, 21YW5K0T190, 21YW6K0T250

2/2 Wege, Kolbenschieberventil, NC

Nennweite: 12 mm
Dichtung: FKM, PTFE
Anschluss: G3/8 – G1/2

pdfpdf

 

Varianten:

21PW3K0T120, 21PW4K0T120, 21PW3K0V120, 21PW4K0V120

2/2 Wege, Kolbenschieberventil, NO

Nennweite: 12 mm
Dichtung: FKM, PTFE
Anschluss: G3/8 – G1/2

pdfpdf

 

Varianten:

21PW3F0T120, 21PW4F0T120, 21PW3F0V120, 21PW4F0V120

SCHRÄGSITZVENTILE

2/2 Wege, Schrägsitzventil, NC

Nennweite: 15 – 50 mm
Dichtung: PTFE
Körper: Edelstahl
Anschluss: G1/2 – G2

pdf

 

Varianten:

21IA4T15GC2, 21IA5T20GC2, 21IA6T25GC2, 21IA7T32GC2, 21IA8T40GC2, 21IA9T50GC2

2/2 Wege, Schrägsitzventil, NO

Nennweite: 15 – 50 mm
Dichtung: PTFE
Körper: Edelstahl
Anschluss: G1/2 – G2

pdf

 

Varianten:

21IA4T15GA2, 21IA5T20GA2, 21IA6T25GA2, 21IA7T32GA2, 21IA8T40GA2, 21IA9T50GA2

ZUBEHÖR

Spulen 22mm x ø 10 mm

Anschluss für Gerätestecker: Bauform B
Spannung: siehe Datenblatt
Leistung: siehe Datenblatt

pdf

 

Varianten:

LBA05024AS, LBA05024CS, LBA05230AS, LBF05024BU, LBV05024AV, LBV05024BW, LBV05024CY, LBV05110AY, LBV05110BU, LBV05220BU, LBV05230AY, LBV08024HU

Spulen 30 mm x ø 13 mm

Anschluss für Gerätestecker: Bauform A
Spannung: siehe Datenblatt
Leistung: siehe Datenblatt

pdf

 

Varianten:

BDA08012AS, BDA08012CS, BDA08024CS, BDA08024DS, BDA08110DS, BDA08223DS, BDA08380DS, BDV08012CY, BDV08024CY, BDV08024DY, BDV08110AY, BDV08110BW, BDV08230AY

Spulen 36 mm x ø 13 mm

Anschluss für Gerätestecker: Bauform A
Spannung: siehe Datenblatt
Leistung: siehe Datenblatt

pdf

 

Varianten:

UDA12024A, UDA12110DS, UDA12230AS, UDV12112DW, UDV12230DW

Spulen 36 mm x ø 13 mm

Anschluss für Gerätestecker: Bauform A
Spannung: siehe Datenblatt
Leistung: siehe Datenblatt

pdf

 

Varianten:

GDH14024CS, GDH14024DS, GDH14110DS, GDH14223DS, GDV14024CY, GDV14024DY, GDV14110AY, GDV14230AY

Spulen 36 mm x ø 14,5 mm ATEX

Anschluss: Kabel ø 1,5 cm x  300 cm
Spannung: siehe Datenblatt
Leistung: siehe Datenblatt

pdf

 

Varianten:

TNA4X024D4, TNA5X110D4, TNA05224D4, TNA10024C4

Nach EN 175301-803

Bauform B für Magnetspule: LB
Bauform A für Magnetspule: BD, UD, GD

pdf

 

Varianten:

P990305, P990306, P990307

Schutzkappe gegen Feuchtigkeit

Für Magnetspule: LB, BD, UD, GD

pdfpdf

 

Varianten:

R452714-B, R452714-G, R452714-S, R452714-U

Analoger Timer

Für Gerätestecker EN 175308-803(A)
Spannung (AN): 0,5 – 10 Sekunden
Spannung (AUS): 0,5 – 45 Minuten
Anschlussspannung: 24 – 240 V (AC/DC)

pdf

 

Varianten:

P992364

Steuerung für Proportionalventile

Anschlussspannung: 24 V DC ± 10%
Eingang: 0 – 10 V oder 4 – 20 mA
Kabellänge: 1000 mm – 5000 mm

pdf

 

Varianten:

PECU5000/1000, PECU5000/3000, PECU5000/5000